444 7 330

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Özel Sevgi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde tanıya yönelik hizmetler, cerrahi mikroskop, skopi, taşınabilir röntgen cihazı gibi teknolojik ameliyathane donanımı ve yeterli donanıma sahip yoğun bakım ünitesi ile hastalarımıza kesintisiz sağlık hizmeti verilmektedir. Nöroloji hekimleri ile multidisipliner bir yapı içinde çalışılmakta, hastalar birlikte detaylı bir şekilde değerlendirilmektedir.

Özellikle cerrahi gerektiren hastalarda tedavi metodunun belirlenmesi ve kararlaştırılması bilimsel yöntemler doğrultusunda, yeterli ve gerekli tetkikler ile birlikte yapılmaktadır. Bu durum son derece hassas olan beyin ve sinir dokusuna cerrahi müdahale öncesinde ameliyat gereken hastaların seçiminde önemli olmaktadır.

Beyin cerrahisi kliniğinde bir yılda ortalama 230 ameliyat yapılmaktadır. Bu ameliyatların bir kısmını beyin ve beyincik tümörü, beyin kanaması, beyincik sarkması (Chiari malformasyonu) gibi özellikli nörüşirürjikal girişimler oluşturmaktadır.

Mikrodiskektomi (mikrocerrahi) yöntemi ile bel ve boyun fıtıklarının tedavisi, bel kaymaları, kanal darlığı, omurga kırıkları, stabilizasyon ameliyatları hastanemizde yapılan başlıca ameliyatlar arasındadır. Ayrıca beyin ve omurilik tümörleri, çökme kırıkları, epidural ve subdural kanamalar, hidrosefali, periferik sinir hastalıkları, pediatrik beyin cerrahisi ameliyatları hastanemizde gerçekleştirilen diğer amliyatlar arasında yer almaktadır.

Yoğun bakım şartlarının uygun ve yeterli olması, nöroşirürji ameliyatlarının da daha güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Beyin ve Sinir Cerrahisi ameliyatlarında yardımcı sağlık personelinin de nöroşirürjikal operasyon geçirmiş hastaların bakım ve takibinde yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gerekmektedir. Hastane personelimiz bu açıdan yeterli donanıma sahip olduğu gibi, hastanemiz güncel personel eğitimlerini belirli bir takvime göre yapmaktadır.

Ayrıca hastanemize yeni başlayan personel, öncelikle eğitime alınmakta ve hızla hastanemiz standartlarına ulaştırılmaktadır.

E-RANDEVU FORMU
* Randevunuzun doğrulanması için lütfen size geri dönüş yapılmasını bekleyiniz!
GÖNDER
ONLINE SERVİSLER
HABERLER & DUYURULAR