444 7 330

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Kliniği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü; 0-15 yaş aralığındaki çocuklara poliklinik, yataklı servis ve yoğun bakım alanlarında, tanı ve tedaviye yönelik her türlü hizmeti vermektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü olarak

- Koruyucu çocuk sağlığı hizmetlerine önem vermek,

- Hastalıklara tanı koymak ve tedavilerini yapmak,

- Güncel tıbbi gelişmeleri takip edip, hastalarımıza sunmak,

- Bilimsel araştırma yapmak veya araştırmalara katkıda bulunmak,

- Hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi ve eğitimini yapmaktır.

- Kanıta dayalı tıp bilgileri ışığında hizmet sunmak,

- Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Erişkindir teması ile sağlıklı çocuk takiplerini düzenli yapmak,

- Çocuk sağlığı yanında annelerin sağlığını da gözeterek bütüncül yaklaşmak.

Yenidoğan bebeklerimize taburcu olmadan ulusal tarama programına uygun olarak hipotiroidi, biotidinaz ve fenilketonüri testleri, kistik fibroz taraması ve işitme testi yapılmaktadır. Bebeklerimiz 1. aydan sonra kalça usg ve ayına uygun aşılarla takip edilmektedir. Genel pediatri ve çocuk polikliniklerinde sağlam çocuk izlemi, aşılama, taramalar ve beslenme düzenlemesi yapılmakta, ayrıca hastalıkların tanı, tedavi ve takibi yürütülmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde muayene ve tetkikleri sonucunda yatırılarak tedavi edilmesine karar verilen hastalar, müstakil odalarda annesi refakatinde yatırılarak tedavi edilirler. Bu çocuklarımızın hemşirelik hizmetleri, çocuk konusunda yönlendirilmiş elemanlar tarafından verilir. Takip eden uzman hekim dışında servis hekimleri de tedaviye yardımcı olurlar.

E-RANDEVU FORMU
* Randevunuzun doğrulanması için lütfen size geri dönüş yapılmasını bekleyiniz!
GÖNDER
ONLINE SERVİSLER
HABERLER & DUYURULAR