444 7 330

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji ,sindirim sistemi kanalı dediğimiz yemek borusu,mide ,ince barsak,kalın barsak (kolon) ve makat bölgesi hastalıkları,karaciğer hastalıkları,safra kesesi ve yolu hastalıkları,pankreas hastalıkları ile karın duvarı hastalıklarını inceleyen, yani karın içi organlardan böbrekler hariç tüm organların hastalık ve tanı ve tedavisiyle ilgili bilim dalıdır.

Gastroenteroloji bölümünde; yemek borusu, mide, bağırsak, pankreas ve karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi amaçlı, cerrahi girişime gerek kalmaksızın endoskopik ve medikal olarak tedavi imkanı sağlanmaktadır.

Tanı koymak için yapılan işlemler; Üst gastrointestinal sistem için, özofagogastroduodenoskopi, kalın barsak incelemesi için kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi, safra yolları ve pankreas incelemeleri için endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) ve karaciğer hastalıkları için karaciğer biopsisi

Tedavi amaçlı işlemler ise ; Tüm üst ve alt gis kanamalarda skleroterapi veya heat probe uygulaması, özofagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimlerin çıkarılması, Özofagus darlıklarında balon ve maloney bouqi dilatasyonu, malign darlıklarda stent uygulaması, özofagus varis kanamalarında skleroterapi ve band ligasyon uygulaması, Uzun süreli enteral nutrisyona ihtiyaç duyan hastalara Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG) uygulaması, Kolonik poliplerin polipektomi ile çıkarılması, kolonik darlıklarda stent uygulaması, hemoroid için band ligasyon ve infrared termokoagülasyon uygulaması, Biliyer sistem ve pankreas kanalındaki problemler için sfinkteretomi, taş çıkarılması ve stent uygulaması…

Gastroskopi nedir?

Yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağının içinin direkt olarak görülmesi için kullanılan teşhis yöntemidir.Gastroskopi işlemiyle gastroskop içinden yollanan ince bir tel ile doku örneği (biyopsi) alınabilir, polip çıkartılabilir (polipektomi) ve kanayan bölgelere müdahale yapılabilir. (skleroterapi, heat probe).

Endikasyonları:

 • Üst sindirim sistem kanamaları
 • Yabancı cisim yutulması (para, pil vb.)
 • Tahriş edici maddelerin yanlışlıkla yutulması
 • Yutkunma bozuklukları
 • Devam eden üst sindirim sistemi şikayetleri
 • Özofajiel ve piloric dilatasyon amacıyla
 • Barret’s dokusu hikayesi olanlara
 • Mide ve özofagus ülserlerinin takibi bakımından

Kolonoskopi Nedir?

Kolonoskopi anüsten başlayıp, rektum, sigmoid, desandan kolon, transvers kolon, asendan kolon ve çekumun incelenmesi işlemidir.Kolonoskop ile kolondaki tüm lezyonlar direkt olarak görülür. Kolonoskop içinden yollanan ince bir tel ile doku örneği (biyopsi) alınabilir, polip çıkartılabilir (polipektomi) ve kanayan bölgelere müdahale yapılabilir (skleroterapi, heat probe).

Endikasyonları

 • İzah edilemeyen alt sindirim kanaması veya izah edilemeyen demir eksikliği anemisi
 • Sürekli devam eden ishal durumları
 • İzah edilemeyen alt batın ağrısı
 • Barsakta tümör bulunup opere olacak hastalarda başka lezyonun bulunması bakımından
 • Önceden kolon polibi bulunan kişilerde takip amacı ile
 • Kolon darlıklarını genişletmek amacı ile
 • Ailede I.derecede veya çok sayıda II.derecede kolon kanseri olan hastaların polip ve tümör açısından taranması amacı ile
 • Kronik enflamatuar barsak hastalığı olan kişilerde takip amacı ile

ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi)

Yan görüşlü duodenoskop ile duodenumun II. kısmından girilerek biliyer ve pankreatik kanalların incelenmesi işlemidir.
Endikasyonları

 • İzah edilemeyen sarılık
 • Safra yolu taşlarında
 • Safra yollarının drenajı (sphincteretomi, stent uygulaması vs.)
 • Safra yolları, karaciğer, pankreasda hastalık şüphesi olanlarda
 • Safra yolları, karaciğer, pankreas ameliyatı düşünülen hastalarda
E-RANDEVU FORMU
* Randevunuzun doğrulanması için lütfen size geri dönüş yapılmasını bekleyiniz!
GÖNDER
ONLINE SERVİSLER
HABERLER & DUYURULAR