444 7 330

Nükleer Tıp

Nükleer tıp, canlılara verilen ışın etkin (radyoaktif) maddelerin yaydıkları ışınların özel yöntemler veya aygıtlarla dışarıdan sayımı (parıltı sayımı) ya da görüntü olarak izlenmesi ya da tanımlanması ile tanı konulmasını sağlayan tıp dalıdır.

Sintigrafik (Nükleer) incelemelerde incelenecek organa göre değişik radyoaktif madde içeren bileşikler çok az dozda damar yolu ile veya bazı çalışmalarda ağız yolu ile verilir. Sintigrafik incelemelerde hastanın aldığı radyasyon dozu radyolojik incelemelerden (akciğer grafisi, Bilgisayarlı Tomografi gibi) farklı değildir. Çocuklarda yeni doğan döneminde bile incelemeler yapılabilmektedir. Nadir durumlar dışında hamilelerde inceleme yapılmaz. Görüntüleme genellikle belirli bir bekleme süresi sonrası yapılır. Bekleme süresi testin özelliğine göre 15 dakika ile 4 saat arasında değişir. Bazı özel incelemelerde bekleme süresi 3-7 gündür. Görüntüleme gama kamera olarak bilinen özel sistemde yapılır. Bu görüntüleme sistemi radyasyon üretmez, hastaya daha önce verilmiş olan radyoaktif maddeden gelen gama ışınlarını kaydeder. Elde edilen fonksiyonel görüntüler Nükleer Tıp alanında uzmanlaşmış hekim tarafından değerlendirilir. Birçok organın incelemesi yapılmaktadır.
Sintigrafi, radyoaktif maddelerle işaretlenmiş farmasötiklerin vücuda verilmesi ve belirli dokularda tutulması sonucu, bu tutulma miktarlarının hassas cihazlarla ölçülmesi ve görüntülenmesi esasına dayanır. Non-invazif bir tanı yöntemidir. Kullanılan radyonüklidler ve farmasötikler, görüntülemesi yapılacak organa göre değişir. Görüntüleme teknikleri dinamik, statik, tüm vücut ve bir organdan tomografik kesitler alınarak yapılan SPECT görüntüleme şeklinde olabilir. Vücuttaki hemen her organa yönelik sintigrafik çekim yapılabilmektedir. Kullanılan radyoaktif maddelerin dozu hasta kilosuna göre hesaplanmakta olup vücudun maruz kaldığı radyasyon yeni doğanlara bile yapılabilecek düzeyde güvenli sınırlardadır” bilgisini verdi.
 

Merkezimizde verilen hizmetler :

Akciğer perfüzyon sintigrafisi, Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Miyokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tc -99m kompleksleri), Miyokard Perfüzyon SPECT (Tc-99m komleksleri), Kemik Sintigrafisi Üç fazlı, Kemik Sintigrafisi tüm vücut, Paratiriroid Sintigrafisi, Triod Sintigrafisi, Triod Uptake çalışması (Tc-99m Perteknetat), Gastoösefajial Reflü çalışması, Mekkel Divertikülü Araştırması, Böbrek Sintigrafisi Dinamik (Tc-99m MAG-3), Radyonüklid tedavi 1-131 5mci,
Radyonüklid tedavi 1-131 10mci, Radyonüklid tedavi 1-131 15mci, Radyonüklid tedavi 1-131 20mci

E-RANDEVU FORMU
* Randevunuzun doğrulanması için lütfen size geri dönüş yapılmasını bekleyiniz!
GÖNDER
ONLINE SERVİSLER
HABERLER & DUYURULAR