444 7 330

Odiometri

ODYOMETRİ NEDİR?

Kişideki işitmenin fonksiyonel özelliklerini ölçmeye yarayan yöntemdir. İşitme kayıpları farklı farklı türlerdedir tanı konulması için farklı teknikler uygulanması gerekir. Tam işitme kaybı veya kısmi işitme kaybı durumu vardır. Bu işitme kaybına neden olan rahatsızlıkların başında, kulak iltihabı, kızıl, grip, gen faktörü, yaralanma, yaşlılık ve tanısı konulamayan nedensiz işitme kayıplarıdır. Her hastada işitme kaybında farklı özellikler vardır bu yüzden uzman doktorlar değişik uygulama yapmaktadırlar. İşitme kaybı hangi bölümden kaynaklanan sorun yüzünden yaşandığı çok önemlidir. Bu sebepler arasında en çok görülenler ise yerel kulak iltihapları, genel kızıl ve grip hastalıklar, yaralanma ve darbeler, yaşlılık, kalıtsal hastalıklar. Sorunun hangi alanda olduğunu, tespit etmek gerekmektedir, dışkulak, ortakulak, içkulak, işitme siniri ve merkez sinir siteminden kaynaklandığını tespit ederek tedaviye yönelik ilk adımlar atılması gerekmektedir. Bazı işitme kayıplarının tedavisi mümkün olabiliyorken, bazı durumlarda tedavi yapmanın olanağı yoktur. Tedavinin mümkün olup olmayacağını belirlemek için işitme kaybı yaşayan hastanın ince ayrıntılı bir işitme testi yaptırmaları gerekmektedir.


Odyometri ölçümü, akustik fizik ilkelerince, doğru ölçümler yapılan odyometre isimli cihazla gerçekleştirilir. Odyometri elektronik devreler vasıtasıyla çoğunlukla 120–12.000 Hz arası frekansta ve 0–100 desibel arasında farklı şiddette sesler vermektedir. Odyometri ölçümü yapılacak kişi hiç ses geçirmeyen bir odaya geçer. Sesler, hava sayesinde iletiyi değerlendirebilmek adına, çift yönlü bir kulaklık vasıtasıyla; kemik aracılığı ile iletiyi ölçmek için ise şakak kemiğine dokundurulan titreşen bir diyapazon sayesinde verilir. Kişi, şiddeti bir biçimde artırılan sesi algılamaya başladığında ölçümü yapan kişiye bildirmesi gerekir. Bu sayede her iki kulak ve seslerin her iki tip iletisi, işitmenin fonksiyonel durumunu grafik olarak belirleyen odyogram adlı eğriler meydana gelir.

 Bu metotla işitme kaybının türü ve derecelerini net olarak ayırt etmek mümkün olur. Odyometreyle yapılan işitme araştırmasında ilk başta her titreşim için işitme kaybının farklı çeşitleri vardır. Doktorlar odyometri adı verilen inceleme yöntemleri vasıtasıyla işitme kaybının sebepleri saptanabilir. Ve yaşanılan kaybın, onarabilir veya onarılamaz gibi durumlar tespit edilerek, fiziki veya cerrahi bir uygulama yapılıp yapılmayacağı belli olur.

E-RANDEVU FORMU
* Randevunuzun doğrulanması için lütfen size geri dönüş yapılmasını bekleyiniz!
GÖNDER
ONLINE SERVİSLER
HABERLER & DUYURULAR