444 7 330

Radyoloji

RADYOLOJİ ÜNİTESİ

RÖNTGEN CİHAZI: Hastanemizde 2 adet konvansiyonel röntgen cihazı ve 1 adet seyyar röntgen cihaz 1 Adet C Kollu Seyyar Röntgen Cihazı ameliyathanede hastalarımızın hizmetindedir.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) : Radyoloji ünitemizde MultiSlice 128 Spiral Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı ile hizmet vermektedir.

ULTRASONOGRAFİ (US): Ünitemizde 2 adet US - Doppler US cihazı bulunmaktadır.

MR: 1.5 Tesla MR Cihazı bulunmaktadır.

KEMİK DANSİTOMETRİSİ: 1 adet Kemik Dansitometri Cihazı bulunmaktadır.

MAMMOGRAFİ: 1 adet konvansiyonel Mammografi Cihazı bulunmaktadır.

TAŞ KIRMA (ESWL): 1 adet Taş Kırma (ESWL) Cihazı bulunmaktadır.

 

DİREKT (KONVANSİYONEL) RADYOLOJİK İNCELEMELER

Direkt radyolojik incelemeler 1895 yılında W. Conrad Roentgen  tarafından X ışınının bulunduğu andan sonra kullanılmaya başlanan ilk radyolojik tanı yöntemidir. Bu incelemeler hastaya hiçbir hazırlık gerektirmeyen incelemeler olup, daha önceden belirlenen yöntemlere göre klinisyen tarafından istenir, istenen bölgeye uygun pozisyon verilerek alınırlar. İncelenecek bölgenin özelliğine göre hastanın giysileri çıkartılır, bu bölge üzerinde metal cisimlerin (toka, küpe, kolye, düğme, kalem, saat, telefon, vb.)  bulunmamasına özen gösterilir. Yine incelenecek bölgeye göre (akciğer, direkt üriner sistem, vb.) hastanın kısa süre ile solunumunu tutması istenebilir. Tüm incelemelerde hastanın hareket etmeden durması gerekmektedir.

Hamilelik olasılığı bulunan hastaların, incelemeyi isteyen doktor ve radyoloji çalışanlarını bilgilendirmesi gerekmektedir.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

Bilgisayarlı tomografi X ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik tanı yöntemidir. BT özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. Ayrıca BT incelemeleri hastalıkların ayırıcı tanısını yaparak tedavi yöntemlerini değiştirmektedir. İncelemenin kendisi tamamen ağrısızdır. İnceleme sırasında hastadan BT cihazının masasında hiç hareket etmeksizin yatması istenir. Yapılacak incelemenin türüne bağlı olarak hastaya kol damarlarından kontrast madde enjekte edilebileceği gibi kontrast madde içmesi de istenebilir. İncelemenin bu kısmı hasta için biraz rahatsızlık verici olabilir. Kontrast maddeler iyot içerdiği için bazı kişilerde allerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hastanın inceleme öncesinde teknisyen ya da radyoloğa bu tür maddelere karşı daha önce allerjik bir reaksiyon gösterip göstermediğini ve eğer varsa başka maddelere karşı alerjisi olup olmadığını bildirmesi gerekir.

BT cihazları X ışınlarını kullanır. Hastanın güvenliği için en iyi şekilde yapılandırılmış olup inceleme sırasında maruz kalınan radyasyon miktarının en az düzeyde olması planlanmıştır. X ışınları anne karnında gelişmekte olan fetusa zarar verebileceğinden hastanın hamilelik şüphesi varsa bu konuda incelemeyi isteyen doktora  bilgi vermesi gerekmektedir.

İnceleme gününde eğer aksi belirtilmez ise randevu saatinden 4 saat önce başlamak üzere katı gıda yenmemelidir. Katı gıda alımının sınırlanması birçok tıbbi işlem öncesinde hastanın güvenliği için alınan bir önlemdir. Eğer inceleme abdomene ve özellikle gastrointestinal sisteme yönelik yapılacaksa hastanın 8 saat aç kalması gerekmektedir. Oral kontrastlı incelemelerde incelemenin 4 saat öncesinden itibaren kontrast madde içeren su verilen tarife uygun olarak içilir. Hasta randevu saatinde inceleme için BT odasına alınır. İncelenecek  bölgeye bağlı olarak vücuttaki metal objelerin çıkarılması istenebilir, incelenecek bölgenin yerleşimine göre hastaya masada pozisyon verilir.  Hastanın rahat etmesi önemlidir, çünkü inceleme süresince hastanın hareket etmemesi gerekir.

BT incelemeleri hastaların tıbbi problemlerine ve incelenecek vücut kısmına göre farklılıklar gösterir. Hastalığın tanısı için klinisyen tarafından istenen incelemenin nasıl yapılması gerektiğine radyolog karar verir. Örneğin eğer batın bölgesi incelenecekse göğüs alt kısmından pelvis üst kısmına kadar kadar olan kesim taranacaktır. Böyle bir inceleme süresince sizden görüntülerin bulanık çıkmaması için belli aralıklarla nefesinizi tutmanız istenecektir. Makina işlem süresince bazı sesler çıkarır. Hastanın üstünde yattığı masa her bir görüntü oluştuktan sonra bir miktar hareket edecektir. Ayrıca radyoloji teknisyeni ya da makina tarafından nefes tutup vermeyle ilgili hastaya sesli uyarılar yapılacaktır. Kimi incelemelerde işlem öncesinde veya sırasında doktor veya hemşire tarafından kontrast madde enjeksiyonu yapılabilir. Bu radyoloğun görüntüleri daha iyi değerlendirmesini sağlayacaktır. Eğer işlem sırasında veya kontrast madde enjeksiyonu sonrasında hasta bir rahatsızlık hissederse bunu radyoloğa veya  teknisyene bildirmelidir.İncelemeler hastaların klinik bulguları göz önüne alınarak her bir hasta için ayrı ayrı planlanır. Hastaya yapılan  BT incelemesi daha önce yaptırmış olduğu  bir BT incelemesinden farklıysa ya da inceleme sonunda ek görüntüler alma gereksinimi oluşur ise hastanın  endişelenmemesi gerekir. Başlangıcından bitimine kadar çekim süresi ortalama 15 dakikadır.Radyolog incelemesi yapılan kişinin hastalığıyla ilgili bir sonuca varmasını sağlayacak yeterli bilgiyi elde ettikten sonra inceleme sona erdirilir. Hasta incelemeden sonra herhangi bir kısıtlama olmaksızın normal günlük aktivitelerine devam edebilir.İncelemeler  konuda uzmanlaşmış radyolog doktorlar tarafından değerlendirilir ve daha sonra yazılı bir rapora dönüştürülerek hastaya teslim edilir. Eğer başka sorularınız varsa incelemenizi yapacak olan doktorlar ve radyoloji  teknisyenlerinden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

ULTRASONOGRAFİ

Ultrasonografi (US) tetkiki ile vücudun değişik bölgeleri ses dalgaları kullanılarak görüntülenmektedir. Batın içi organlar, genital organlar, tiroid bezleri, meme dokusu, yumuşak dokular, kalça, gebelik değerlendirmesi US ile yapılabilmektedir.Ultrasonografide X ışını kullanılmaz. Bu nedenle gebelerde ve bebeklerde rahatlıkla kullanılabilir. Karın içindeki organların ultrasonografi incelemesi için erişkinlerde hastanın 8-12 saat süre ile aç kalması gerekir. 1 aylığa kadar bebeklerde emzirme süresi kadar, 5 yaşına kadar çocuklarda 4 saatlik, 10 yaşına kadar olanlarda 6 saatlik açlık yeterlidir. Ayrıca mesane, yumurtalıklar ve rahimin incelenmesi eğer karın üzerinden yapılacaksa hastanın idrarına sıkışık (mesanesinin dolu) olması gerekir. Bunun dışında başka bir hazırlık gerekmez.Hasta sırtüstü yatar. Cilt üzerine jel sürülür. "Prob" adı verilen cihaz ile karın içindeki organlar cilt üzerinden incelenir. Bugüne kadar gebelikte ve diğer incelemelerde gösterilebilen bir yan etkisi yoktur.

RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ (RDUS)

Renkli Doppler Ultrasonografi yöntemi ile bir organın veya damarının kan akımını inceleyebiliriz. Kan akımının miktarı, akımı engelleyen yapı varlığı, akımın normal yönde olup olmadığı değerlendirilebilir. Kol ve bacak damarları, karaciğeri besleyen damarlar, böbreği besleyen damarlar, boyun damarları, gebelerde anneye ve fetuse ait damarlar,erkeklerde testisleri besleyen damarlar, gözü besleyen damarlar; vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan bir kitlenin damarlanması (kanlanması)  incelenebilir.
İnceleme öncesinde önemli bir hazırlık gerekmemektedir. Ancak karın içindeki bir organ (karaciğer, pankreas, böbrek v.b.) incelenecek ise hastanın aç olması, oluşabilecek gazı engelleyerek incelemenin daha kaliteli gerçekleşmesini sağlar. Bu nedenle karın bölgesindeki damarların incelenmesi için 1 aylığa kadar bebeklerde emzirme süresi kadar, 5 yaşına kadar çocuklarda 4 saatlik, 10 yaşına kadar olanlarda 6 saatlik ve büyüklerde 12 saat açlık gereklidir. Bu süre içerisinde sigara dahil hiç bir şey yenilip içilmez.

İnceleme sırasında, karın bölgesinin iyi incelenmesi için hastadan nefesini tutması istenir. Bunun için derin nefes aldıktan sonra olabildiğince hareketsiz kalıp, nefesi vermemek gerekir. Bu süre kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 15-50 saniyedir.

Karın bölgesi incelemeleri dışında önceden bir hazırlık gerekmemektedir. İnceleme sırasında gözlük, saat, metal eşya gibi cisimlerin çıkartılması gerekmez. Ancak incelenecek bölgenin, probla temas alanının sağlanması için açıkta olması gerekir. Bu nedenle hasta masaya yattığı sırada, o bölgedeki giysiler soyundurulur. Renkli Doppler Ultrasonografi incelemesi, tıpkı Ultrasonografi incelemesinde olduğu gibi radyasyon içermeyen bir tanı yöntemidir. İnceleme sırasında damar içine ilaç verilmemektedir.

MR

E-RANDEVU FORMU
* Randevunuzun doğrulanması için lütfen size geri dönüş yapılmasını bekleyiniz!
GÖNDER
ONLINE SERVİSLER
HABERLER & DUYURULAR